• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Friday - 19 April - 2024
کل 3021 امروز 0

آمار واردات

۱۹اسفند
کپی واردات در تجارت ۱۴۰۲
آمارهای تفکیکی تجارت ۱۰ماهه ایران، ثبات در واردات را نشان می‌دهد

کپی واردات در تجارت ۱۴۰۲

آمارهای ۱۰ماهه واردات در سال جاری نشان می‌دهد همچنان تمرکز سیاستگذاران بر تامین محصولات غذایی، قطعات خودرو و تلفن‌های هوشمند معطوف شده است. همچنین در لیست مبادی وارداتی و سهم این کشورها در واردات ایران تغییرات قابل توجهی مشاهده نمی‌شود.