• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Sunday - 21 April - 2024
کل 3032 امروز 3

آمایش سرزمینی

۰۹اسفند
صنایع غیرآمایشی!
213 طرح صنعتی آماده بهره برداری استان با آمایش سرزمینی منطبق نیستند

صنایع غیرآمایشی!

آمایش سرزمینی تعیین می کند در یک محیط جغرافیایی چه ظرفیت هایی وجود دارد و چگونه و به چه اندازه می توان از این ظرفیت ها استفاده کرد. در حوزه صنایع، مسئله آمایش سرزمینی اهمیت زیادی دارد زیرا درصورتی که طرح مجوز بگیرد یا پروژه هایی اجرا شود که منطبق با ظرفیت های آمایش سرزمینی نباشد، قطعاً محکوم به شکست خواهد بود، وضعیتی که هم اکنون در بیشتر استان های کشور حاکم است، طرح های نیمه تمام روی زمین مانده، واحدهای راکدی که فعالیتشان هیچ سودی ندارد یا واحدهایی که یا قادربه فعالیت نبوده یا کارکرد با تمام ظرفیت برای آن ها و منطقه به صرفه نیست.