• امروز : چهارشنبه - 23 خرداد - 1403
  • برابر با : Wednesday - 12 June - 2024
کل 3290 امروز 9

استرس شغلی

۱۴بهمن
مقابله با خرده‏‏‌استرس‏‏‌های حاصل از هجوم مسوولیت‏‏‌ها

مقابله با خرده‏‏‌استرس‏‏‌های حاصل از هجوم مسوولیت‏‏‌ها

شما نمی‌‌‌توانید همیشه درخواست‌‌‌هایی را که از شما می‌‌‌شود کنترل کنید، اما می‌‌‌توانید واکنش و پاسختان را کنترل کنید. لازم نیست همیشه بله‌‌‌قربان‌‌‌گو باشید. می‌‌‌توانید طوری پاسخ دهید که جلوی افزایش بی‌‌‌رویه مسوولیت‌‌‌هایتان را بگیرید.