• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Tuesday - 27 February - 2024
کل 2764 امروز 7

استرس شغلی

۱۴بهمن
مقابله با خرده‏‏‌استرس‏‏‌های حاصل از هجوم مسوولیت‏‏‌ها

مقابله با خرده‏‏‌استرس‏‏‌های حاصل از هجوم مسوولیت‏‏‌ها

شما نمی‌‌‌توانید همیشه درخواست‌‌‌هایی را که از شما می‌‌‌شود کنترل کنید، اما می‌‌‌توانید واکنش و پاسختان را کنترل کنید. لازم نیست همیشه بله‌‌‌قربان‌‌‌گو باشید. می‌‌‌توانید طوری پاسخ دهید که جلوی افزایش بی‌‌‌رویه مسوولیت‌‌‌هایتان را بگیرید.