• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Sunday - 14 April - 2024
کل 2998 امروز 3

الگوی کشت خراسان رضوی

۱۰آذر
جزئیات تغییر الگوی کشت در استان

جزئیات تغییر الگوی کشت در استان

حتی نمی توان تصور کرد کشوری با وسعت و جمعیت ایران، نقشه راهی برای کاشت محصولات کشاورزی نداشته باشد؛ این یعنی هر کشاورزی با در نظر گرفتن دانش بومی خود متناسب با اقلیم دست به کاشت محصولات می زند، در حالی که در دنیای امروز با مقتضیات جدیدش ادامه این روند قابل تصور هم نیست و مدیریت کشاورزی برای رفع نیازها با توجه به منابع محدود آب و زمین، باید دقیق و حساب شده باشد.