• امروز : دوشنبه - 25 تیر - 1403
  • برابر با : Monday - 15 July - 2024
کل 3456 امروز 0

اوراق بدهی

۰۵خرداد
تامین مالی شرکت‌ها با عرضه خصوصی اوراق بدهی
ابزارهای نوین در بازار سرمایه چگونه فعال می‌شود؟

تامین مالی شرکت‌ها با عرضه خصوصی اوراق بدهی

شیر قبدیان ـ غزل البرزیان ـ‌کارشناسان بازار سرمایه // به طور کلی تامین مالی بنگاه‌‌‌‌های تجاری از طریق انتشار اوراق بدهی، از دو روش عرضه عمومی و عرضه خصوصی قابل انجام است. در عرضه عمومی هر فردی می‌تواند به عنوان سرمایه‌گذار به خرید اوراق بهادار بپردازد؛ در حالی که در عرضه خصوصی تنها سرمایه‌گذاران منتخب یا گروهی از سرمایه‌گذاران که واجد شرایط مشخصی هستند، مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار هستند.