• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Wednesday - 17 April - 2024
کل 3018 امروز 0

بنگاه‌های صنعتی

۲۶بهمن
رکورد صنایع در رکود فروش
پایش بخش حقیقی اقتصاد در شاخه صنعت و معدن در دی‌ماه ۱۴۰۲ نشان داد

رکورد صنایع در رکود فروش

بنگاه‌های صنعتی با روند کاهشی تولید و فروش روبه‌رو هستند. در این میان شاخص فروش با سرعت بیشتری در مسیر کاهشی پیش رفته است. پایش بخش حقیقی اقتصاد حاکی از این است که رشد میانگین متحرک سه‌ماهه شاخص‌های تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی بورسی همچنان در محدوده منفی قرار دارد و در دی‌ماه۱۴۰۲ به یکی از کمترین مقادیر طی سه سال اخیر رسیده است. بر این اساس طی سه ماه منتهی به دی‌ماه امسال، رشد میانگین متحرک سه‌ماهه تولید، کاهش ۵.۳درصدی و فروش، کاهش ۶.۵درصدی داشته است.