• امروز : دوشنبه - 25 تیر - 1403
  • برابر با : Monday - 15 July - 2024
کل 3456 امروز 0

تفکرات قالبی

۰۶خرداد
چگونه بر کلیشه‏‏‌ها در سازمانتان غلبه کنید؟
برای صدساله شدن نخست باید متولد شد

چگونه بر کلیشه‏‏‌ها در سازمانتان غلبه کنید؟

چه بخواهیم و چه نخواهیم در هر سازمانی یکسری کلیشه‌‌‌ها و تفکرات قالبی وجود دارد که در برخی موارد بسیار آزاردهنده و منفی هستند. نمونه‌‌‌های شناخته‌‌‌شده کلیشه‌‌‌ها و تفکرات قالبی رایج در سازمان‌ها عبارتند از: نژادپرستی، نگاه‌‌‌های جنسیتی، تفکرات مبتنی بر قومیت‌‌‌گرایی و مذهب و شکاف بین نسل‌‌‌ها. در واقع بخش عمده‌‌‌ کلیشه‌‌‌ها و تفکرات قالبی، ریشه در پیش‌قضاوت‌‌‌ها و تبعیض‌‌‌هایی دارند که خواسته یا ناخواسته در میان برخی مدیران و کارکنان رواج دارند و باعث می‌‌‌شوند آنها در برخورد با دیگران دچار سوگیری و رفتارهای تبعیض‌‌‌آمیز شوند. متاسفانه، این کلیشه‌‌‌ها و تفکرات قالبی منفی که ریشه در سوءبرداشت‌‌‌ها و تفکرات نادرست و تجربیات منفی گذشته دارند به‌‌‌آسانی قابل محوشدن نیستند و از ماندگاری بالایی در سازمان‌ها برخوردارند.