• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Saturday - 24 February - 2024
کل 2737 امروز 3

حقوق کارکنان

۲۳دی
ساختار دستمزد مناسب
رقابتی کردن ساختار حقوق کارکنان، به سازمان‌ها در جذب و حفظ استعدادها کمک می‌کند

ساختار دستمزد مناسب

برای هر سازمانی، داشتن یک ساختار مناسب برای حقوق و دستمزد ضروری است، زیرا به عنوان چارچوبی برای تعیین پاداش عادلانه برای کارکنان عمل می‌کند. یک ساختار رقابتی برای حقوق و دستمزد، به سازمان‌ها کمک می‌کند کارکنان مستعد را جذب و حفظ کنند، یک رویکرد روشن و ثابت برای پاداش‌‌‌ ایجاد می‌کند، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا هزینه‌‌‌های جبران خدمات را مدیریت کنند، شفافیت را در مورد حقوق کارکنان فراهم می‌کند، و خطر چالش‌‌‌های قانونی مربوط به تبعیض دستمزد را به حداقل می‌‌‌رساند.