• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Thursday - 30 May - 2024
کل 3218 امروز 0

دشت های ممنوعه آبی

۲۰اردیبهشت
پروژه های اضطراری متناسب با وضعیت تنش آبی وارد مدار می‌شوند
سخنگوی صنعت آب کشور در جمع اعضای کمیسیون آب اتاق مشهد و مدیران دولتی این حوزه:

پروژه های اضطراری متناسب با وضعیت تنش آبی وارد مدار می‌شوند

سخنگوی صنعت آب کشور گفت: وزارت نیرو و سایر مسئولین ذی ربط به طور مداوم وضعیت منابع آب مشهد را پایش می کنند. آخرین توافقات نیز حاکی از آن است که پروژه‌های اضطراری قبل از فصل گرما و متناسب با نیازها به میزان پاسخگویی به تنش آبی وارد مدار شوند. البته یکی از پروژه ها مدیریت مصرف خواهد بود که در کنار مدیریت تامین در کانون توجه است.