• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Wednesday - 17 April - 2024
کل 3018 امروز 0

شرکای تجاری ایران

۱۲فروردین
ترکیب شرکای تجاری ایران در 32 سال اخیر چه تغییری کرده است؟

ترکیب شرکای تجاری ایران در 32 سال اخیر چه تغییری کرده است؟

در 32 سال گذشته در حالی سهم چین، امارات، عراق و ترکیه در تجارت ایران رشد کرده که سهم آلمان، ایتالیا و ژاپن از تجارت ایران افت شدیدی کرده است. در این 3 دهه تنوع شرکای تجاری ایران کمتر و کمتر شده به طوری که در سال 1402 نزدیک به 76 درصد تجارت کشور محدود به تنها 8 کشور جهان بوده است.