• امروز : پنجشنبه - 28 تیر - 1403
  • برابر با : Thursday - 18 July - 2024
کل 3467 امروز 6

صادرات روسیه

۲۵بهمن
وابستگی روسیه به صادرات آسیا افزایش می‌یابد
با کاهش تجارت با اروپا

وابستگی روسیه به صادرات آسیا افزایش می‌یابد

داده‌های خدمات گمرکی روسیه نشان می‌دهد که وابستگی روسیه به تجارت با آسیا، هم‌زمان با کاهش روابط تجاری با اروپا در سال ۲۰۲۳ به‌شدت افزایش‌ یافته است.