• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Thursday - 30 May - 2024
کل 3218 امروز 0

صندوق های سرمایه گذاری

۰۲اردیبهشت
پنج انتقاد به مالیات مضاعف علیه سرمایه‌گذاری

پنج انتقاد به مالیات مضاعف علیه سرمایه‌گذاری

سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰ میلیارد تومان تعیین شد. انتقادها نه به سقف معافیت مالیاتی بلکه به نقاط مغفولی است که نگرانی‌هایی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذارانی که روش اصولی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم برگزیده‌اند، ایجاد کرده است