• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Monday - 20 May - 2024
کل 3177 امروز 4

ویزای الکترونیک

۱۹فروردین
خروج بزرگ از صف ویزا
جمعیت توریست‏‏‌های معاف از ویزای سنتی در جهان ۶ برابر شد؛ شیفت توریسم خاورمیانه به «مجوز الکترونیکی»

خروج بزرگ از صف ویزا

سیاست‌‌‌های جهانی در حوزه توریسم در جهت تسهیل ورود گردشگران به کشورها است، از این رو گردشگران دیگر از صف ویزا به شکل سنتی خارج شدند و جمعیت توریست‌‌‌های معاف از ویزای سنتی ۶ برابر شد و مجوزهای الکترونیکی بیش از همه جایگزین شکل دست و پا‌گیر اخذ ویزا شده است. سازمان جهانی گردشگری نیز در این راستا سیاست‌‌‌ درهای باز را به‌‌‌عنوان یک مزیت اقتصادی و سیاسی پیش روی کشورها معرفی کرده و معتقد است که این سیاست، در تسهیل سفر و گردشگری در نتیجه گسترش آن تاثیر دارد.