• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Tuesday - 28 May - 2024
کل 3214 امروز 0

پایش محیط کسب وکار

۰۷بهمن
لزوم تجزیه و تحلیل شاخص‌های پایش محیط کسب‌وکار به منظور عارضه‌یابی دقیق‌تر در این حوزه
در ششمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد؛

لزوم تجزیه و تحلیل شاخص‌های پایش محیط کسب‌وکار به منظور عارضه‌یابی دقیق‌تر در این حوزه

در ششمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، زیرشاخص‌های پیشنهادی محیط کسب‌وکار توسط مرکز پژوهش‌های اتاق مشهد ارائه گردید و در خصوص آنها تبادل نظر صورت گرفت. بررسی ابعاد برگزاری همایش بهبود محیط کسب‌وکار در سال آینده و نیز، بررسی نحوه اجرایی نمودن نقشه راه کمیسیون، دیگر مباحثی بود که در این نشست مطرح گردید.