• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Tuesday - 5 December - 2023
کل 2191 امروز 5

چک برگشتی

۰۸آبان
چک‌های برگشتی 14 درصد و چک‌های مبادله شده 5 درصد کاهش یافت
بر اساس آمار بانک مرکزی در شهریور

چک‌های برگشتی 14 درصد و چک‌های مبادله شده 5 درصد کاهش یافت

آمار بانک مرکزی نشان می دهد در شهریور امسال، تعداد چک های مبادله شده در شهریور حدود 5 درصد و ارزش آنها 3.4 درصد کاهش داشته و چک‌های برگشت خورده نیز از نظر تعداد ۱۴ درصد و از نظر مبلغ ۱۰.۶ درصد کاهش داشته است.