• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Sunday - 1 October - 2023
کل 1865 امروز 0

کمبود گاز صنایع

۱۲آبان
کمبود گاز برای صنایع در زمستان حتمی است
مدیرعامل پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس:

کمبود گاز برای صنایع در زمستان حتمی است

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: ما روزانه 750 میلیون متر مکعب گاز تولید می کنیم اما به علت ناترازی در بحث مصرف و تولید باید با مصرف بهینه از این موضوع عبور کنیم. مدیر عامل پالایشگاه سرخس نیز در پاسخ به پرسش ما کمبود گاز در زمستان برای صنایع را حتمی دانست.