• امروز : شنبه - 30 تیر - 1403
  • برابر با : Saturday - 20 July - 2024
کل 3467 امروز 0
5

مهم؛ فراخوان ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال ۱۴۰۲

  • کد خبر : 16874
  • ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۰
مهم؛ فراخوان ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال ۱۴۰۲
فراخوان ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی توسط سازمان توسعه تجارت ایران برای سال ۱۴۰۲ با عملکرد صادراتی سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

ثبت نام متقاضیان از روز چهارشنبه از تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ تا پایان ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۵ در سامانه  topexporters.tpo.ir  انجام شده و بازه زمانی مذکور به هیچ وجه قابل تمدید نمیباشد.

ضیغمی معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با صدور اطلاعیه ای خطاب به مدیران کل صمت استانها آغاز فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه استانی را از تاریخ چهارشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ اعلام نمود.

متن نامه بدین شرح است:

این سازمان در راستای تحقق اهداف کمی و کیفی صادرات غیرنفتی کشور و تمرکز زدایی و مشارکت گسترده فعالین اقتصادی مطابق با مفاد ماده (۷) آیین نامه تشویق صادر کنندگان نمونه موضوع تصویب نامه شماره ۹۴۷۶۵ست ۴۸۱۷۱ که مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۴ هیات محترم وزیران اختیارات خود را در خصوص انتخاب صادر کنندگان برگزیده استانی برای منتخبین نهایی سال ۱۴۰۲ به کار گروه مندرج در ماده (۷) آئین نامه مذکور مستقر در آن اداره کل تفویض می نماید.

لذا از آنجا که تعیین میزان حداقل امتیاز بنگاههای صادراتی برای حضور در فرآیند انتخاب صادر کنندگان برگزیده استانی سال ۱۴۰۲ با توجه به پتانسیلهای تولیدی و صادراتی هر استان بر عهده کارگروه ذیربط استانی میباشد خواهشمند است دستور فرماید ضمن اتخاذ تمهیدات لازم به منظور ارزیابی و انتخاب صادر کنندگان نمونه استانی برای نیل به اهداف صدرالاشاره با هماهنگی دبیرخانه کمیته انتخاب صادر کنندگان نمونه کشور( دفتر ترویج تجارت) موارد ذیل در دستور کار آن سازمان قرار گیرد:

۱- ثبت نام کلیه متقاضیان از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ تا پایان ساعت ۲۴ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۵ در سامانه topexporters.tpo.ir الزامی است. بازه زمانی مذکور به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

۲- پس از اتمام ثبت نام الکترونیکی فرآیند انتخاب صادر کنندگان برگزیده استانی در سالجاری ، سطح دسترسی به آن اداره کل با مشخصات نام کاربری و رمز عبور تعریف و متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید. در این راستا ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها به عنوان مسئول کارگروه نسبت به ارزیابی پروندههای متقاضیان فرآیند انتخاب حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ اقدام نمایند.

۳- شاخص ها و گروههای منتخب کالایی فناورانه و خدمات جهت ارزیابی انتخاب صادر کنندگان برگزیده استانی به شرح پیوست جهت اطلاع رسانی به ذینفعان ارسال می گردد.

۴- شاخص های تایید شده ارزیابی انتخاب صادر کنندگان برگزیده استانی برای سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ جهت اطلاع رسانی به ذینفعان ارسال می گردد.

۵- با عنایت به پتانسیلهای تولیدی و صادراتی هر استان تعداد منتخبین در مرحله نهایی به تشخیص کارگروه ذیربط استانی می باشد.

۶- تعیین کف ارزش صادراتی و مبنای محاسبه شاخصهای کمی متقاضیان حضور در فرآیند انتخاب صادر کنندگان برگزیده استانی بعهده کارگروه ماده (۷) می باشد.

۷- در گروههای کالایی فناورانه و خدمات تعداد شرکتهای متقاضی حائز شرایط برای ارزیابی حداقل ۲ شرکت می باشد. در صورتیکه تعداد متقاضی مربوطه کمتر از ۲ شرکت باشد در گروههای دیگر دارای مشابهت محتوایی تلفیق گردد.

۸- متقاضیان حضور در فرآیند انتخاب صادر کنندگان برگزیده استانی می توانند از تاریخ شروع ثبت نام با رعایت الزامات مندرج در شاخصها و در گروههای کالایی تعیین شده نسبت به ثبت نام و بارگذاری اسناد و مدارک اقدام نمایند.

۹- به منظور تشویق و ترغیب صادر کنندگان به حضور حداکثری در فرآیند ،مذکور انتخاب استان از حیث محل صدور کارت بازرگانی و یا مبدا تولید توسط مشارکت کنندگان بلامانع می باشد.

۱۰ – از آنجا که ملاک صحت سنجی و راستی آزمایی فرآیند انتخاب صادر کنندگان برگزیده استانی ، آمارهای کارشناسی شده گمرک ج.ا.ایران در سامانه جامع تجارت میباشد مقتضی است اقدامات لازم نسبت به رفع مغایرت های احتمالی در خصوص عملکرد صادراتی بنگاهها توسط متقاضیان در سامانه جامع تجارت انجام پذیرد.

١١ – بر اساس تکالیف ابلاغی بودجه و سیاستهای اعلامی بانک مرکزی حداقل درصد ایفای تعهد ارزی صادر کنندگان متقاضی حضور در فرآیند انتخاب صادر کنندگان برگزیده استانی شصت (۶۰) درصد می باشد.

۱۲- تسهیلات ، مشوق ها ، تخفیفها و مزایای صادر کنندگان برگزیده استانی که بر اساس ضوابط ابلاغی موضوع ماده (۷) تصویب نامه صدر الاشاره انتخاب میشوند در سال جاری پس از طرح و تصویب در کارگروه توسعه صادرات استان ابلاغ و از محل منابع مالی استان پرداخت خواهد شد.

۱۳ – منتخبین ممتاز و نمونه ملی سال جاری مجاز به شرکت در فرآیند انتخاب صادر کنندگان برگزیده استانی سال ۱۴۰۲ نمی باشند. در این راستا ادارات کل ،صنعت معدن و تجارت استانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا نسبت به تکریم منتخبین ممتاز و نمونه ملی با حضور مقامات عالی استانی در مراسم تجلیل از صادر کنندگان برگزیده استان طی سال جاری اقدام مقتضی بعمل آید.

۱۴ – ادارات کل ،صنعت معدن و تجارت استانها به عنوان مسئول کارگروه ترتیبی اتخاذ فرمایند مراسم تجلیل از صادر کنندگان برگزیده استانی سال جاری حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ برگزار گردد. در این راستا ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها جدول زمانی برگزاری روز ملی آن استان را حداکثر تا پایان دی ماه سالجاری به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادر کنندگان نمونه کشور ( دفتر ترویج تجارت) ارسال نمایند.

۱۵- ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها به عنوان مسئول کارگروه ترتیبی اتخاذ فرمایند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ جدول فهرست و مشخصات منتخبین نهایی چند برابر ظرفیت) در قالب فرمت Excel جهت انجام استعلام درصد ایفای تعهد ارزی متقاضیان به دفتر ترویج تجارت ارسال نمایند.

۱۶- صادر کنندگان برگزیده استانی طبق ضوابط مندرج در آئین نامه ۹۴۷۶۵یت ۴۸۱۷۱ک مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۴ تصویب نامه هیات محترم وزیران پس از تایید نهایی با دریافت تندیس برنزی و لوح تقدیر امضایی استاندار مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

۱۷- ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان ها ترتیبی اتخاذ فرمایند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۹ مشخصات نماینده ذیربط آن استان با ذکر شماره تماس به دفتر ترویج تجارت منعکس نمایند.

مهدی ضیغمی

شاخص ها و گروههای منتخب کالایی ، فناورانه و خدمات جهت ارزیابی انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی به شرح پیوست ها قابل مشاهده می باشد.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=16874

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.