براساس این مصوبه، به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:

۱. حقوق گمرکی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌‌‌ای تولیدی را به ۲‌درصد کاهش دهد.

براساس بند «ب» تبصره ۹ لایحه، در اجرای ماده ۲۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورت‌حساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

همچنین مطابق با بند «پ» تبصره ۹، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که یک در‌هزار از وجوهی را که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

مشوق مالیاتی مجلس برای واحدهای فرآوری مواد معدنی

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورت‌حساب الکترونیکی هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳کل کشور را بررسی کرده و بخش درآمدی بندهای «ب» و «پ» تبصره ۹ لایحه بودجه را به تصویب رساندند.

براساس بخش درآمدی بند «ب» تبصره ۹ لایحه؛ در اجرای ماده ۲۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورت‌حساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

براساس بخش درآمدی بند «پ» تبصره ۹ لایحه بودجه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که یک‌در‌هزار از وجوهی را که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.