• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Friday - 19 April - 2024
کل 3021 امروز 0
4
ﺑﺮﺵ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ‎ﻭﻧﻬﻤﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻃﺮﺡ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭ منتشر شد؛

بهبود 2درصدی نمره خراسان رضوی در فضای کسب‌وکار کشور

  • کد خبر : 22274
  • ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۸:۵۶
بهبود 2درصدی نمره خراسان رضوی در فضای کسب‌وکار کشور
بر اساس برش استانی بیست‌ونهمین دوره طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار در پاییز 1402، اگر چه شاخص خراسان رضوی با نمره 6.12 نسبت به فصل تابستان بهبود 2درصدی را تجربه کرده؛ اما این شاخص نسبت به فصل پاییز 1401 دچار افتی بیش از 2درصد شده است. دو مولفه «غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات» و «دشواري تأمين مالي از بانك‌ها» همچون فصل تابستان در زمره نامناسب‌ترین مولفه‌های کسب‌و‌کار استان از دید فعالان اقتصادی قرار گرفته‌اند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «سید‌محمدرضا هاشمی»، مدیر پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق مشهد با اعلام این خبر اظهار داشت: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ 28 ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ‌ﻭﮐﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ که ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ‌ﻭﮐﺎﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﺰ 1402 ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﯼ ﺑﺎ ﻧﻤﺮﻩ 6.12 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩ ٢ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮﺩ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻓﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ٢ ﺩﺭﺻﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

به گفته هاشمی، ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ‌ﻭﮐﺎﺭ کشور ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻤﺮﻩ 5.98 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺸﯿﻦ، بهبود جزئی داشته است.

او در خصوص نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار استان از دیدگاه فعالان اقتصادی گفت: از سوی اتاق ایران 349 فعال اقتصادی در خراسان رضوی جهت شرکت در این طرح تعیین شده بودند؛ آن‌ها «غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪﻫﺎﯼ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﯼ ﮐﺴﺐ ﻭﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﻲ» و «دشواري تأمين مالي از بانك‌ها» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌هایی دانسته‌اند که بر محیط کسب‌و‌کار استان تاثیر گذاشته است.

هاشمی با بیان اینکه ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ، ﺍﺯ 28 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺳﺶ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، 19 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ، ادامه داد: به عقیده فعالان اقتصادی خراسان رضوی، مؤلفه‌های مناسب در محیط کسب‌و‌کار این استان در فصل پاییز امسال، به ترتیب شامل: «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری»، «ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻣل‌هاﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ» و «ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺁﺏ» بوده است.

وی یادآور شد: ﺩﻭ ﻣولفه «ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ» ﻭ «ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺁﺏ» ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ نسبت به تابستان 1402 ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﺰﻝ 35 ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻣﺆﻟﻔﻪ «ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺁﺏ» ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﭘﯿﺶ ﺭﻭﯼ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ «ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ» ﮐﻪ ﺗﻨﺰﻝ 24 ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﯿﺰ ﺻﺪﻕ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

مدیر پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق بازرگانی مشهد درباره مولفه‌هایی که ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ (ﺑﻬﺒﻮﺩ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ 1402 شده‌اند، گفت: این مولفه‌ها شامل: «ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ»، «ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺁﺏ» و «ﺿﻌﻒ ﺯﻳﺮﺳﺎخت‌هاﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩﻩ‌ﺍﻱ، ﺭﻳﻠﻲ، ﻫﻮﺍﻳﻲ، ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﻨﺪﺭﻱ می‌باشد.

نمره هر یک از 28 مؤلفه طرح پایش محیط کسب و کار استان به همراه میزان تغییرات نسبت به فصل گذشته مطابق جدول ذیل آمده است. (تغییرات منفی به منزله بهبود نمره مولفه نسبت به فصل گذشته می‌باشد.)

مولفه (به ترتیب نمره پاییز 1402) تابستان 1402 پاییز 1402 درصد تغییر
غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات 7.79 7.5 3.72%-
موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاه‏هاي اجرايي 6.69 7.3 9.12%
دشواري تأمين مالي از بانكها 7.23 7.28 0.69%
فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌هاي اجرایی 6.27 7.16 14.19%
رويه هاي ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات 6.93 7.04 1.59%
توليد و عرضه نسبتاً آزاد كالاهاي غيراستاندارد و تقلبي در بازار 7.04 6.66 5.40%-
بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار 6.88 6.53 5.09%-
ضعف دادگاهها در رسیدگی به شکایات و پيگرد موثر متجاوزان به حقوق ديگران 6.5 6.51 0.15%
دخالت‌هاي غيرمنطقي نهادهاي حاكميتي در تعیین قیمت‌ها در بازار 6.36 6.47 1.73%
وجود انحصار، امتياز يا هرنوع رانت به يك يا تعدادي از رقبا در بازار 6.7 6.46 3.58%-
كارگريزي عمومي و ضعف فرهنگ کار در جامعه 6.45 6.37 1.24%-
عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران 5.93 6.31 6.41%
رويه هاي سختگيرانه اداره های كار و بيمه تأمین اجتماعی براي مديريت نيروي انساني 6.71 6.3 6.11%-
وجود رقابت غيرمنصفانه شركتها و مؤسسات دولتی یا شبه دولتي در بازار 6.75 6.29 6.81%-
فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نياز براي فعاليت اقتصادي 6.52 6.27 3.83%-
كمبود فناوري‌هاي نوین وتجهیزات مورد نياز 6.13 6.06 1.14%-
برداشت هاي سليقه اي از قوانين و مقررات توسط مأموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت 6.31 6.05 4.12%-
كمبود نيروي كار ماهر 5.77 5.92 2.60%
كمبود تقاضا در بازار 6.11 5.87 3.93%-
ضعف زيرساختهاي حمل و نقل جاده اي، ريلي، هوايي، دريايي و بندري 6.66 5.87 11.86%-
فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین‌ مواد اولیه، تولید و عرضه‌ یک محصول در بازار 6.03 5.66 6.14%-
تمايل عمومی به خريد كالاهاي خارجي و بي رغبتي به خريد محصولات ايراني 5.64 5.65 0.18%
ضعف نظام توزيع و مشكل در رساندن محصول به بازار 6.1 5.64 7.54%-
بي تعهدي طرف هاي قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده هایشان 5.41 5.37 0.74%-
محدوديت‌هاي دسترسي به شبکه تلفن همراه و اينترنت 6.18 5.25 15.05%-
محدوديت‌ دسترسي به آب 5.58 4.89 12.37%-
محدوديت‌ دسترسي به حاملهای انرژی 5.21 4.75 8.83%-
نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول 4.28 4.08 4.67%-
لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=22274

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.