• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Thursday - 30 May - 2024
کل 3222 امروز 4

اتاق نهم مشهد

۰۵فروردین
تمرکز بر هدایت و ارزیابی بازوان مشورتی اتاق
اعضای شورای نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق خراسان رضوی از نقش آفرینی این ساختار در دوره نهم می‌گویند

تمرکز بر هدایت و ارزیابی بازوان مشورتی اتاق

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی از آغاز فعالیت دوره نهم هیات نمایندگان، رویکرد و نگرش جدیدی نسبت به کمیسیون‌ها به عنوان بازوان مشورتی خود در احصاء دغدغه‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی حیطه‌های گوناگون اتخاذ نموده است. این رویکرد تازه به شکل‌گیری ساختاری تحت عنوان «شورای نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق» منجر شد. شورایی که نقشه راه کمیسیون‌ها را در ابتدای فعالیت‌شان در این دوره ترسیم نموده و در نهایت به ارزیابی عملکرد آن‌ها می‌پردازد تا در غایت امر، نتایجی ارزشمند از فعالیت این بازوان تخصصی- مشورتی پارلمان بخش خصوصی استان حاصل آید.