• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Sunday - 14 April - 2024
کل 2997 امروز 2

تشکیل سرمایه ناخالص

۰۶فروردین
سهم سرمایه‌گذاری در کیک اقتصاد آب رفت
بررسی سهم تشکیل سرمایه ناخالص در تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲؛

سهم سرمایه‌گذاری در کیک اقتصاد آب رفت

سهم تشکیل سرمایه ناخالص در پاییز 1402 به 10.2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسیده که کمترین سهم آن در یک دهه اخیر است.