• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Monday - 26 February - 2024
کل 2747 امروز 0

حاشیه شهر مشهد

۲۴آذر
بررسی ظرفیت‌های تعامل اتاق بازرگانی و شهرداری در توانمندسازی حاشیه شهر مشهد
در نشست مشترک کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد صورت گرفت:

بررسی ظرفیت‌های تعامل اتاق بازرگانی و شهرداری در توانمندسازی حاشیه شهر مشهد

رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی طی نشست مشترک با رئیس و کارشناسان سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد گفت: به منظور توانمندسازی ساکنین حاشیه شهر مشهد، بایستی تجهیزات و امکانات لازم در آن مناطق ارائه گردد. با ایجاد یک زنجیره از حوزه های مختلف جهت ارائه امکانات، می‌توان نسبت به توانمندسازی این مناطق اقدام کرد.