• امروز : یکشنبه - 3 تیر - 1403
  • برابر با : Sunday - 23 June - 2024
کل 3338 امروز 0

خرده مسئولیت

۱۴بهمن
مقابله با خرده‏‏‌استرس‏‏‌های حاصل از هجوم مسوولیت‏‏‌ها

مقابله با خرده‏‏‌استرس‏‏‌های حاصل از هجوم مسوولیت‏‏‌ها

شما نمی‌‌‌توانید همیشه درخواست‌‌‌هایی را که از شما می‌‌‌شود کنترل کنید، اما می‌‌‌توانید واکنش و پاسختان را کنترل کنید. لازم نیست همیشه بله‌‌‌قربان‌‌‌گو باشید. می‌‌‌توانید طوری پاسخ دهید که جلوی افزایش بی‌‌‌رویه مسوولیت‌‌‌هایتان را بگیرید.