• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Wednesday - 17 April - 2024
کل 3018 امروز 0

دفتر کشاورزی

۲۹بهمن
«دفتر کشاورزی» اتاق مشهد، کار خود را آغاز کرد

«دفتر کشاورزی» اتاق مشهد، کار خود را آغاز کرد

پس از ابلاغ قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و انتخاب اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به عنوان پایلوت تصمیم سازی، هماهنگی و انعکاس مسائل مرتبط با بخش کشاورزی، پارلمان بخش خصوصی استان، «دفتر کشاورزی» را به منظور پیگیری ماموریت مذکور، ایجاد نمود.

۲۸بهمن
رئیـس «دفتـر کشـاورزی اتـاق بازرگانی خراسان رضوی» معرفی شد

رئیـس «دفتـر کشـاورزی اتـاق بازرگانی خراسان رضوی» معرفی شد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در حُکمی، خانم « سمیرا سبزواری» را به سمت رئیـس دفتـر کشـاورزی پارلمان بخش خصوصی استان منصوب کرد.