• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Tuesday - 5 December - 2023
کل 2191 امروز 5

سامانه جامع تجارت

۲۸آذر
نابسامانی‏‏‏‏‏‏‌های سامانه جامع تجارت
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی موانع پلتفرم تجارت ایران را بررسی کرد

نابسامانی‏‏‏‏‏‏‌های سامانه جامع تجارت

براساس قانون، تمامی دستگاه‌های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند در عملیات فرآیندهای تجاری خود، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان و تجار، تبادل اطلاعات داشته باشند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تمرکز بر نظارت بر وضعیت اجرا و پیاده‌سازی بخش تجارت داخلی سامانه جامع تجارت، عدم‌استفاده از شناسه واحد برای احراز کالاهای در گردش در سامانه، عدم‌همکاری برخی از دستگاه‌ها، عدم‌توسعه کامل بعضی زیرسامانه‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط و عدم‌تعامل این زیرسامانه‌‌‌‌‌‌‌ها با سامانه جامع تجارت را بخشی از مشکلات اجرایی این سامانه تشخیص داده‌است.