• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Monday - 20 May - 2024
کل 3177 امروز 4

شرکت‌های صنعتی بورسی

۳۰فروردین
عقبگرد تولید و فروش صنعتی
پایش بخش حقیقی اقتصاد در اسفند ۱۴۰۲ نشان داد

عقبگرد تولید و فروش صنعتی

رشد میانگین متحرک سه‌ماهه منتهی به اسفند سال۱۴۰۲، در شاخص تولید و شاخص فروش فعالیت‌های صنعتی بورسی روندی کاهشی داشته است. بررسی روند یک‌ساله نشان می‌دهد بنگاه‌ها، سال۱۴۰۲ را با رشد ناچیز ۰.۱درصدی شاخص تولید و کاهش ۱.۲درصدی شاخص فروش به پایان رسانده‌اند.