• امروز : دوشنبه - 1 مرداد - 1403
  • برابر با : Monday - 22 July - 2024
کل 3488 امروز 5

صندوق کارآفرینی

۲۷دی
ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی به منظور حمایت از مشاغل خانگی
در هشتمین جلسه کمیته حمایت از کسب‌وکار خراسان رضوی مطرح شد؛

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی به منظور حمایت از مشاغل خانگی

هشتمین جلسه دبیرخانه بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی‌توسعه کشور (کمیته حمایت از کسب‌وکار خراسان رضوی ) با دستورکار بررسی لزوم اجرای مواد 18 و 19 دستورالعمل قانون حمایت از مشاغل خانگی پیرامون دریافت تسهیلات از بانک‌های عامل و صندوق کارآفرینی برگزار شد. ضرورت صدور مجوز و ایجاد فضای نگهداری از کودکان در شهرک‌های صنعتی و پارک علم و فناوری به لحاظ حفظ حقوق مادران شاغل، ارائه برنامه زمانی برگزاری آزمون‌های فنی‌وحرفه‌ای در خصوص گواهینامه‌های حوزه مهارت‌آموزی، ارائه خدمات مناسب جهت گسترش بازارهای فروش محصولات مشاغل خانگی توسط سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری مشهد و لزوم تهیه و ارائه مواد اولیه مناسب جهت کسب‌وکارهای خانگی توسط متولیان از جمله مواد مورد نیاز فرش دستباف، دیگر دستورکارهای این نشست بود.