• امروز : چهارشنبه - 27 تیر - 1403
  • برابر با : Wednesday - 17 July - 2024
کل 3461 امروز 5

منطقه ویژه اقتصادی

۱۹دی
الگوی آمریکایی مناطق آزاد
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد

الگوی آمریکایی مناطق آزاد

بیشتر افراد تصور می‌کنند که مناطق آزاد مربوط به کشورهایی است که اقتصاد نسبتا بسته‌ای دارند و این مناطق قرار است کمک کنند تا در محدوده‌‌‌‌های جغرافیایی خاص، این کشورها تجارت آزاد را تمرین کنند. واقعیت آن است که کارویژه مناطق آزاد تنها محدود به کشورهایی که به لحاظ تجاری بسته محسوب می‌شوند ،نیست. بسیاری از کشورها که از نظر اقتصادی باز هستند و سطح تعرفه‌های گمرکی در آنها بسیار پایین است نیز تاسیس مناطق آزاد را در دستور کار قرار می‌دهند. هدف آن است که دولت با ارائه مشوق‌‌‌‌ها و معافیت‌های خاص، کار آفرینان را به سرمایه‌گذاری و تولید در این مناطق تشویق کند. یک نمونه از اقتصادهای باز که تاسیس مناطق آزاد را از دیرباز در دستور کار قرار داده، آمریکا است. با توجه به اینکه ایالات‌متحده بزرگ‌ترین اقتصاد جهان محسوب می‌شود، بررسی وضعیت مناطق آزاد در این کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، به‌همین‌دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، ساختار مناطق آزاد در آمریکا را موردتحلیل قرار داده‌است.