• امروز : یکشنبه - 3 تیر - 1403
  • برابر با : Sunday - 23 June - 2024
کل 3348 امروز 0

نامه روسای سه اتاق به رئیس جمهور

۱۳شهریور
گلوگاه توسعه‌ صادرات
روسای اتاق‌های سه‏‏‏‏‏‏‌گانه به رئیس‌جمهور نامه نوشتند

گلوگاه توسعه‌ صادرات

روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار رفع گلوگاه‌های صادراتی شدند. گلوگاه‌هایی که به واسطه ارز چندنرخی، رشد بوروکراسی اداری و قوانین زائد، عدم اجرای مواد ۲و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و عدم تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی ایجاد شده است. فعالان بخش‌خصوصی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از چهار چالش برسر راه توسعه صادرات غیرنفتی ایران سخن گفتند. به باور روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، وجود ارز چندنرخی در اقتصاد، رشد بوروکراسی اداری و به‌تبع آن قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر، عدم‌اجرای مواد‌۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و عدم‌تامین سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی و صادراتی؛ چهار عامل کندی توسعه صادرات غیرنفتی هستند.