• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Thursday - 30 May - 2024
کل 3221 امروز 3

کارگاه‌های صنعتی

۲۵فروردین
خراسان رضوی رتبه سوم کارگاه های صنعتی کشور
بر اساس داده های مرکز آمار درباره وضعیت کارگاه های صنعتی کشور در سال 1400 مشخص شد

خراسان رضوی رتبه سوم کارگاه های صنعتی کشور

خراسان رضوی در سال 1400 بعد از تهران و اصفهان با 2290 کارگاه فعال رتبه سوم را در بین استان های کشور به لحاظ کارگاه های فعال به خود اختصاص داده است.