• امروز : پنجشنبه - 28 تیر - 1403
  • برابر با : Thursday - 18 July - 2024
کل 3466 امروز 5

کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی مشهد

۲۴خرداد
لزوم ارائه پیشنهادات بخش خصوصی برای اجرای «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها»
در یازدهمین جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد؛

لزوم ارائه پیشنهادات بخش خصوصی برای اجرای «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها»

در یازدهمین جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، جزئیات و مفاد قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تبیین گردید و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های این قانون برای رفع چالش‌های بخش خصوصی در حوزه تامین مالی، تاکید شد.

۱۹اسفند
راهکارهای نوین تامین مالی با نگاه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری
در نشست فوق‌العاده کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی مشهد بررسی شد؛

راهکارهای نوین تامین مالی با نگاه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در نشست فوق‌العاده کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، راهکارهای نوین تامین مالی با نگاه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی بررسی شد. در این نشست، از ضرورت حرکت به سمت تامین مالی از طریق بازار سرمایه سخن گفته شد.

۰۷اسفند
اهمیت قانون‌گذاری در راستای افزایش سرمایه‌گذاری پایدار داخلی و خارجی در کشور
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد مطرح کرد:

اهمیت قانون‌گذاری در راستای افزایش سرمایه‌گذاری پایدار داخلی و خارجی در کشور

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی معتقد است تدوین و تصویب قوانین تسهیل‌گر در فرآیندهای تأمین نقدینگی از یک‌سو و قانون‌گذاری در راستای افزایش سرمایه‌گذاری پایدار داخلی و خارجی در کشور از سوی دیگر، از مهم‌ترین مطالبات فعالان بخش خصوصی از مجلس دوازدهم در حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری است.

۲۳شهریور
اهمیت اصلاح رویه‌های دستوری در حوزه تسهیلات‌دهی بانکی
در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید شد:

اهمیت اصلاح رویه‌های دستوری در حوزه تسهیلات‌دهی بانکی

در سومین جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی که بر بررسی مشکلات نظام پولی و بانکی از منظر بخش خصوصی متمرکز بود، لزوم مطالبه‌گری از بانک‌ها و همچنین حذف نرخ‌های دستوری و کاهش میزان تسهیلات تکلیفی و ارائه تسهیلات به صنایع استان مورد تاکید قرار گرفت.  

۱۴تیر
ضرورت توسعه ظرفیت‌های نوین تامین مالی در بزنگاه بحران‌های اقتصادی
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق خراسان رضوی:

ضرورت توسعه ظرفیت‌های نوین تامین مالی در بزنگاه بحران‌های اقتصادی

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در بزنگاه چالش‌های اقتصادی، توفیق بنگاه‌های اقتصادی منوط به بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین در امر تامین مالی است. در این مسیر، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و استفاده از روش‌های کارآمد در راستای تقویت سرمایه‌های موجود، می‌تواند بقا و حتی توسعه این بنگاه‌های اقتصادی را میسر سازد.