• امروز : دوشنبه - 25 تیر - 1403
  • برابر با : Monday - 15 July - 2024
کل 3456 امروز 0

شهرک بیوتکنولوژی مشهد

۰۹تیر
واکاوی چالش‌های شرکت‌های مستقر در شهرک بیوتکنولوژی مشهد
در نوزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان صورت گرفت؛

واکاوی چالش‌های شرکت‌های مستقر در شهرک بیوتکنولوژی مشهد

نوزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون بررسی چالش‌های شرکت‌های مستقر در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق و جمع‌بندی نهایی تصمیمات پنجاه‌وچهارمین نشست این دبیرخانه با موضوع چالش‌های مربوط به شرکت‌های تولیدکننده دارو تجهیزات پزشکی، برگزار شد.