• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Sunday - 14 April - 2024
کل 2997 امروز 2

صنایع پایه

۰۹اسفند
فرمول جهش صنعتی
براساس تحلیل شاخص‏‏‌های عملکردی صنایع طی دوره ۱۴۰۰-۱۳۸۱ بررسی شد

فرمول جهش صنعتی

تحلیلی بر شاخص‏‏‌های عملکردی صنایع حاکی از این است که بار اصلی صنعت کشور بر دوش صنایع معدن‌پایه است؛ به طوری که بالاترین سهم ارزش‌افزوده (حدود ۴۵درصد) و بالاترین سهم صادرات غیرنفتی (حدود ۷۰درصد) را دارا هستند. این صنایع همچنین بالاترین درجه اتکا به بازارهای صادراتی و کمترین وابستگی وارداتی را دارند. صنایع کشاورزی‌پایه نیز اگرچه توان خلق ارزش‌افزوده مناسبی دارند، درجه اتکای آنها به بازارهای صادراتی محدود است و وابستگی وارداتی بالایی دارند. در مقابل صنایع ساخت‌پایه-علم‌محور نیز سهم نسبتا پایینی از ارزش‌افزوده دارند، ولی توان خلق ارزش‌افزوده بسیار بالایی دارند، این در حالی است که این صنایع در ایران سهم پایینی از صادرات غیرنفتی دارند و در مقابل سهم وارداتشان از ارزش نهاده بسیار بالاست.