• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Wednesday - 21 February - 2024
کل 2714 امروز 1

مرکز پژوهش های اتاق ایران

۱۷دی
مبانی و شاخص های قانون گذاری خوب چیست؟
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر کرد

مبانی و شاخص های قانون گذاری خوب چیست؟

اولین و مهم‌ترین گام برای دستیابی به قوانین و مقررات باکیفیت، تبیین نگرشی صحیح به مقوله قانون‌گذاری در جهان مدرن است. در این گزارش واکنش‌ها نسبت به تورم قوانین در ایران، تبیین شده است.

۰۷دی
محقق نشدن اهداف توسعه‌ای ناشی از تخصیص نادرست منابع است
طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و دفتر پژوهش‌های اقتصاد توسعه اتاق مشهد 

محقق نشدن اهداف توسعه‌ای ناشی از تخصیص نادرست منابع است

طبق بررسی‌های انجام شده بیش از کمبود منابع آنچه موجب شده در تحقق اهداف توسعه عقب بمانیم، دانش اندک و کارشکنی ذینفعانی است که منافع آنها با توسعه کشور، مغایرت دارد.