• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Thursday - 30 May - 2024
کل 3221 امروز 3

هنرستان جوار صنعت

۲۷اردیبهشت
ضرورت نیازسنجی از صنایع در روند ایجاد و توسعه هنرستان‌های جوار صنعت
در دیدار رئیس اتاق بازرگانی مشهد و معاون آموزش و پرورش خراسان رضوی تاکید شد:

ضرورت نیازسنجی از صنایع در روند ایجاد و توسعه هنرستان‌های جوار صنعت

در دیدار رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با معاون متوسطه و رئیس اداره آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش خراسان رضوی، لزوم توسعه ایجاد هنرستان‌های مهارتی و هنرستان‌های جوار صنعت در راستای پرورش نیروی کار متخصص و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، شناسایی شرکای مهارتی و ارائه آموزش بر مبنای تقویت بازار کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.