• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Monday - 20 May - 2024
کل 3173 امروز 0
2
صادرات معدن و صنایع معدنی در سال‌گذشته بررسی شد

شرکای تجاری معدنی در ۱۴۰۲

  • کد خبر : 25781
  • ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۸
شرکای تجاری معدنی در ۱۴۰۲
بررسی صادرات غیرنفتی طی سال‌۱۴۰۲ به تفکیک بخش‌های عمده و مقایسه با سال‌قبل نشان می‌دهد معدن و صنایع معدنی سهم ۲۸‌درصدی از صادرات داشته‏‏‏‌اند. صادرات معدن و صنایع معدنی در سال‌۱۴۰۲، ۱۳‌میلیارد و ۵۳۷‌میلیون دلار به وزن حدود ۶۴ میلیون ‌تن بوده که به لحاظ ارزشی نسبت به سال‌قبل ۱۱‌درصد و از لحاظ وزنی ۳۲‌درصد افزایش داشته‌است.

صادرات صنایع معدنی غیرفلزی در مجموع یک‌میلیارد و 279‌میلیون دلار به وزن 21.6 میلیون ‌تن بوده‌است. صادرات صنایع معدنی غیرفلزی نسبت به سال‌1401 از لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب افزایش 16 و 8‌درصدی داشته‌است. صادرات معدن نیز دو‌میلیارد و 419‌میلیون دلار به وزن حدود  27.9 میلیون تن بوده‌است. صادرات معدن نیز در سال‌1402 نسبت به سال‌قبل از لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب افزایش 11 و 23‌درصدی داشته‌است.

صادرات صنایع معدنی فلزی
صادرات صنایع فلزی معدنی در سال‌1402، شامل شمش فولاد به ارزش 3.755‌میلیون دلار به وزن 7.833‌میلیون تن بو ده که سهم 7.6‌درصدی از کل صادرات داشته‌است. صادرات این محصول در مقایسه با سال‌1401، به لحاظ ارزشی2‌درصد و به لحاظ وزنی 4‌درصد افزایش داشته‌است. صادرات سایر صنایع معدنی فلزی در 12ماهه 1402، به ارزش یک‌میلیارد و 641‌میلیون دلار به وزن 665‌هزار ‌تن بوده‌است که سهم 3.3‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این دسته از محصولات معدنی نسبت به سال‌1401 از لحاظ ارزشی 34‌درصد افزایش و به لحاظ وزنی 6‌درصد کاهش داشته‌است. صادرات محصولات طویل فولادی در سال‌1402، یک‌میلیارد و 556‌میلیون دلار و اندکی بیش از 3 میلیون تن بوده که سهم 3.2‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این دسته از محصولات نسبت به سال‌1401 از لحاظ ارزشی 2‌درصد کاهش و به لحاظ وزنی 10‌درصد افزایش داشته‌است. صادرات شمش آلومینیوم در سال‌1402، 757‌میلیون دلار به وزن 344‌هزار ‌تن بوده که سهم 1.5‌درصدی از صادرات را شامل شده‌است. صادرات این دسته محصولات نسبت به سال‌1401 به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب 17 و 8‌درصد کاهش داشته‌است.

صادرات کاتد مس در سال‌1402؛ 757‌میلیون دلار به وزن 344‌هزار‌تن بوده که سهم 1.4‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول نیز نسبت به سال‌1401، از لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب 24 و 20درصد کاهش داشته‌است. صادرات شمش روی در سال‌1402، 387‌میلیون دلار به وزن 154‌هزار ‌تن بوده‌ که سهم 0.8درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب 30 و 8‌درصد کاهش داشته‌است.

صادرات آهن‌اسفنجی در سال‌1402، 361‌میلیون دلار به وزن یک میلیون و 476 هزار ‌تن بوده که سهم0.7‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول نسبت به سال‌1401، از لحاظ ارزشی 100 و از لحاظ وزنی 69‌درصد افزایش داشته‌است. صادرات محصولات تخت فولادی در سال‌1402، 305‌میلیون دلار به وزن 482‌هزار‌ تن بوده که سهم 0.6‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول نسبت به سال‌1401، 9‌درصد کاهش ارزشی داشته‌است و به لحاظ وزنی یک‌درصد افزایش داشته‌است. صادرات فروآلیاژها در سال‌1402، 162‌میلیون دلار به وزن 105‌هزار‌تن بوده‌است که سهم 0.3‌درصدی از صادرات داشته‌است و به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب افزایش 7 و 39‌درصدی داشته‌است. صادرات لوله و پروفیل فولادی در سال‌1402، 139‌میلیون دلار به وزن 211‌هزار‌تن بوده که سهم 0.3‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصولات نسب به سال‌قبل به لحاظ ارزشی و وزنی کاهش 16 و 15‌درصدی داشته‌است.

صادرات شمش سرب در سال‌1402، 57‌میلیون دلار به وزن 27‌هزار‌ تن بوده که سهم 0.1‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب یک و 8‌درصد افزایش داشته‌است.

صادرات صنایع معدنی غیرفلزی
بررسی میزان صادرات صنایع معدنی غیرفلزی نشان می‌دهد کاشی و سرامیک 370‌میلیون دلار به وزن 4 میلیون و 464 هزار تن بوده‌است که سهم 0.7‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول از لحاظ ارزشی 42درصد افزایش داشته و به لحاظ وزنی تغییر چندانی نداشته‌است.صادرات سنگ ساختمانی 206‌میلیون دلار به وزن یک میلیون و 551 هزار تن بوده‌است که سهم 0.4‌درصدی از صادرات داشته‌است و به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب افزایش 9‌درصدی داشته‌است. صادرات کلینکر در سال‌1402، 203‌میلیون دلار به وزن 8 میلیون و 937 هزار تن بوده که سهم 0.4درصدی از صادرات داشته‌است و به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب افزایش 4 و 3‌درصدی داشته‌است. صادرات سایر صنایع معدنی غیرفلزی 197‌میلیون دلار به وزن 865‌هزار ‌تن بوده‌است که سهم 0.4‌درصدی از صادرات داشته و به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب 11و 20‌درصد افزایش داشته‌است.صادرات سیمان در سال‌1402، 169‌میلیون دلار به وزن 5.3 میلیون تن بوده که سهم 0.3‌درصدی از صادرات دارد. صادرات این محصول نسبت به سال‌1401 از لحاظ ارزشی و وز نی به ترتیب 24 و 11‌درصد افزایش داشته‌است.صادرات شیشه ساختمانی در سال‌1402، 86‌میلیون دلار به وزن 435‌هزار ‌تن بوده‌است که سهم 0.2‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول از لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب 14 و 11‌درصد کاهش داشته‌است. صادرات چینی بهداشتی در سال‌1402، 49‌میلیون دلار به وزن 60‌هزار‌تن بوده‌است که سهم 0.1درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول در مقایسه با سال‌گذشته به لحاظ ارزشی یک‌درصد کاهش و به لحاظ وزنی 4‌درصد افزایش داشته‌است.

صادرات بخش معدن
صادرات سنگ و کنسانتره‌آهن در سال‌1402، یک‌میلیارد و 912‌میلیون دلار به وزن 20 میلیون و 169 هزار تن بوده‌است که سهم 3.9‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول از لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب افزایش 140 و 164‌درصدی داشته‌است. صادرات سایر معدن در سال‌1402، 380‌میلیون دلار به وزن 7میلیون و 129 هزار تن بوده‌است که سهم 0.8‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول نسبت به سال‌1401، از لحاظ ارزشی یک‌درصد کاهش داشته و به لحاظ وزنی تغییری نداشته‌است. صادرات سنگ و کنسانتره مس126میلیون دلار به وزن 124‌هزار‌تن بوده که سهم 0.3‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول نسبت به سال‌گذشته از لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب 5 و 4‌درصد افزایش داشته‌است.

مقاصد صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی در سال‌1402
بررسی مقاصد صادرتی بخش معدن و صنایع معدنی در سال‌1402 نشان می‌دهد چین سهم 30‌درصدی، عراق سهم 18‌درصدی، ترکیه سهم 11‌درصدی، امارات‌متحده‌عربی سهم 9‌درصدی، عمان سهم 6‌درصدی، اندونزی سهم 5‌درصدی و سایر کشورها سهم 21‌درصدی از صادرات معدنی داشته‌اند.

 

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=25781

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.