• امروز : دوشنبه - ۱۵ خرداد - ۱۴۰۲
  • برابر با : Monday - 5 June - 2023

فرهنگستان نوآوری

۱۷شهریور
ضرورت تمرکز بر پرورش نوجوانان مستعد در عرصه کارآفرینی
عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد تاکید کرد

ضرورت تمرکز بر پرورش نوجوانان مستعد در عرصه کارآفرینی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت توجه به نسل جوان در عرصه نوآوری و کارآفرینی، گفت: برگزاری رویدادهایی چون فرهنگستان نوآوری نوجوانان، از سرکوب انگیزه و انرژی نوجوانانی که استعداد کارآفرینی دارند، جلوگیری کرده ‌و مسیر روشنی را برای فعالیت آنان در این عرصه رقم می‌زند.