• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Sunday - 21 April - 2024
کل 3029 امروز 0

کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد

۱۷مهر
ضرورت احیای روابط تجاری و اقتصادی ایران و ژاپن با محوریت همکاری‌های بخش خصوصی دو کشور
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد تاکید کرد:

ضرورت احیای روابط تجاری و اقتصادی ایران و ژاپن با محوریت همکاری‌های بخش خصوصی دو کشور

رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد بر ضرورت احیا و توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با کشور ژاپن تاکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی دو کشور را عاملی برای تحقق این مهم و گذار از برخی موانع دانست.